domingo, 11 de abril de 2010

Textos Diversos en 2010

Tinc diverses coses per llegir... Primer, haig d'acabar un preciós llibre, "Todo fluye", de Vasili Grossman,(Galaxia Gutenber) un extraordinari escriptor.

També tinc,per començar,un llibre de Isaac Deutscher,
una biografía de Stalin (Gallimard).
La meva idea sobre aquest home (de qui s' ha enraonat tant en el segle 20, jo també,naturalment...) que sospitava de tothom, tant com de les propies personalitats més intimes que el voltaven...
Efectivament, el segle 20 i les coses que hi van passar, va ésser per tornar tarumba a qualsevol, més encara a persones que estaven, per la força de les coses, al cim de milions i milions de persones.
Un desastre monstruós,on no para de rajar la sang, en mig de malediccions i blasfemies sense fi.
Stalin va morir al llit, el cos li va fallar i crec haver llegit que ja ni va poder dir una última paraula... El llibre que tinc ara per llegir en dirá alguna cosa.
A la fi de la seva vida, sospitava de tot i de tothom
i al meu entendre s'havia tornat carn de psiquiatra, un malalt perillós per tothom.Veurem què en diu Deutscher.
Tinc igualment per llegir "Les Staliniens", de Dominique Desanti. "Une experience politique 1944/56". "...d'un temps où pesait la menace d'une troisiéme guerre mondiale. ...Desanti, journaliste communiste, a vécu cette époque enmilitante et en temoin. Elle a assisté aux premiers grands procés staliniens dans les démocraties populaires.Elle a conversé avec Tito et avec Dimitrov."·

Victor Mora

No hay comentarios: